Utaite Vietnamese Translation Wiki

Bài đăng đã lọc Thiết lập lại

Thể loại

Sắp xếp theo

  • Tất cả
  • Theo dõi
• 8/21/2017

Welcome to Discussions!

This is the place to talk about your favorite topic, to share news, theories, ideas, and to connect with others. The content from your Forum has been converted to Discussions posts, so nothing has been lost.

To learn more about what you can do here, check out http://community.wikia.com/wiki/Help:Discussions

If you're an admin on this community, read more about how you can customize your Discussions and set up guidelines for contributors: http://community.wikia.com/wiki/Help:Admin_and_Moderator_Tools_in_Discussions

Have fun!
0 0
• 2/15/2015

Trang ca khúc

Cái site này hẳn là bị lãng quên rồi. Admin cũng bận mà thôi tôi cứ đăng 1 cái vào đây chờ... chắc nửa năm nữa có người trả lời :v.
Cái temp hiện tại của trang cho 1 bài hát nổi tiếng nhìn không cân đối chút nào. Tại sao không lấy temp có sẵn bên utaite để áp vô? Nhìn sự có sự khác biệt so với trang về 1 nghệ sĩ sẽ tốt hơn nhiều, và phần về nam và nữ cân đối nhau hơn :v
0 3