FANDOM


Từ Youtube

Description Sửa đổi

┗|∵|┓ハニワです。

今日のラッキーアイテムは・・・( ・´ー・`)b

music,lyrics:shito(HoneyWorks) http://twitter.com/shito_stereo

guitar:海賊王 bass:使徒

Movie:ヤマコmylist/21352204 http://twitter.com/yamako2626

HoneyWorks作品:http://www.nicovideo.jp/mylist/20486867 http://ameblo.jp/honeyworks828

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:49, ngày 26 tháng 8 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:49, ngày 26 tháng 8 năm 2014480 × 269 (28 kB)Un:c no koibito = v = (tường | đóng góp)created video
14:49, ngày 26 tháng 8 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:49, ngày 26 tháng 8 năm 2014480 × 269 (28 kB)Un:c no koibito = v = (tường | đóng góp)created video
14:49, ngày 26 tháng 8 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:49, ngày 26 tháng 8 năm 2014480 × 269 (28 kB)Un:c no koibito = v = (tường | đóng góp)created video
14:49, ngày 26 tháng 8 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:49, ngày 26 tháng 8 năm 2014480 × 269 (28 kB)Un:c no koibito = v = (tường | đóng góp)created video
14:49, ngày 26 tháng 8 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:49, ngày 26 tháng 8 năm 2014480 × 269 (28 kB)Un:c no koibito = v = (tường | đóng góp)created video
14:49, ngày 26 tháng 8 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:49, ngày 26 tháng 8 năm 2014480 × 269 (28 kB)Un:c no koibito = v = (tường | đóng góp)created video
14:49, ngày 26 tháng 8 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:49, ngày 26 tháng 8 năm 2014480 × 269 (28 kB)Un:c no koibito = v = (tường | đóng góp)created video
14:49, ngày 26 tháng 8 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:49, ngày 26 tháng 8 năm 2014480 × 269 (28 kB)Un:c no koibito = v = (tường | đóng góp)created video
14:48, ngày 26 tháng 8 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:48, ngày 26 tháng 8 năm 2014480 × 269 (28 kB)Un:c no koibito = v = (tường | đóng góp)created video
14:48, ngày 26 tháng 8 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:48, ngày 26 tháng 8 năm 2014480 × 269 (28 kB)Un:c no koibito = v = (tường | đóng góp)created video
14:48, ngày 26 tháng 8 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:48, ngày 26 tháng 8 năm 2014480 × 269 (28 kB)Un:c no koibito = v = (tường | đóng góp)created video

Đặc tính hình